مدیریت امور مالی

مدیریت امور مالی

 

مدیر گروه: حمیدرضا سلجوقی

آدرس : تهران. سعادت آباد-خیابان علامه شمالی- خیابان 18 شرقی-شماره 23- مرکز امور نمایشی سیما

طبقه ===.  ضلع شمالی

  •  تلفن:      22383211-021
  • رایانامه :   ----------------
  • پیامک:     ۳۰۰۰۸۱۱۶

مدیریت ها

عنوان ماموریت

مدیریت امور مالی