مدیریت طرح و برنامه و نظارت

مدیریت طرح و برنامه و نظارت

مدیریت طرح و برنامه و نظارت مرکز امور نمایشی سیما

مدیر گروه: امیربوالی

تلفن: 22214947-021

رایانه:  TB@simafilm.ir

پیامک:     ۳۰۰۰۸۱۱۶

آدرس : تهران. سعادت آباد-خیابان علامه شمالی- خیابان 18 شرقی-شماره 23- مرکز امور نمایشی سیما

مدیریت ها

عنوان ماموریت

مدیریت طرح و برنامه و نظارت